Stuudio Samm
KONTAKTIMPROVISATSIOON TARTUS APARAADITEHASES.

Täiskasvanutele - kontaktimprovisatsiooni töötoad ja jammid! 

Eelnevat tantsulist kogemust ei ole vaja!

Mis see tund endast täpsemalt kujutab?

Kontaktimprovisatsiooni tunnid on improvisatsioonil ja kontaktil põhinevad tunnid, kus me keskendume kehatunnetusele ja loomulikule liikumisviisile (audentsele liikumisele). Me õpime kontaktimprovisatsiooni toetavaid fundamentaalseid harjutusi ja põrandatehnikaid. Me laiendame enda liikumissõnavara, olles kontaktis iseenda ja ümbritseva maailmaga.

Kontaktimprovisatsiooni all võime mõista liikumist dueti vormis, kus keha impulsi ja raskuse ülekandumise käigus tekib dialoog partnerite vahel. Tegeleme harjutustega, mis nihutavad keha piirid, kontsentratsiooni ja ajataju kaugemale meie tunnetuslikus maailmas. Proovime tegeleda liigutuste, tunnetuse ja loovuse arendamisega, tuues endis esile nähtamatuid motivatsioone. Kontaktimprovisatsioon on kunst, mis võimaldab harjutajal olla kooskõlas iseenda ja ennast ümbritseva maailmaga.

Küsi lisa:  et.tants@gmail.com või 56844766