Stuudio Samm

Mänguline liikumine II

Tartu - 14. aprill 2018

Töötoas on plaanis mängulise liikumise tegevused nagu rütmika ja laulumängud, mis on suunatud rühmatöös aktiivsus- ja tähelepanuhäire tunnustega laste toetamisele. Me õpime kasulikke näpunäiteid, kuidas aidata  ATH  tunnustega lastel grupitöös osaleda. Töötoas õpitavad erinevad liikumistegevused sobivad ka tavalastele, valikuliselt erivajadustega lastele. 

Vanuseaste 6 - 9 a

Sihtrühm: lasteaia liikumisõpetajad, algklasside liikumisõpetajad, erivajadustega laste juhendajad, muusikaõpetajad, huviringide juhendajad, huvilised 

Ajakava:
kl 10.00 - 11.30 praktiline tund /rütmika/ + 15 min - küsimused/arutelu
kl 11.45 - 12.15/kohvi/paus
kl 12.15 - 13.45 praktiline tund /laulumängud/
kl 13.45 - 14.15 arutelu /kohvi, tee/

Lisaks põhieesmärkidele uurime, kuidas hoida ja suunata tähelepanu, arendada keskendumisvõimet ja koostööoskust.  Keskendume seekord ka lapse rütmitaju arendamisele.  Koolituse teises pooles õpime laulumänge. Kõigile osalenutele prindime välja noodid ja saame saata muusika.

 

Täpsemalt rütmika osas:

·         Rütmitaju arendamine - rütmi erinevate mänguvõimaluste rakendamine

·         Isikupärase liikumisimpulsi kasvatamine loovliikumise ja lihtsa improvisatsiooni protsessis

·         Ühtsuse tajumine muusika, rütmi ja liikumise vahel

·         Koordinatsioon,  ruumitunnetus,  koostegemise rõõm

·         Erinevate vahendite kasutamine rütmimängudes ja liikumisülesannetes 

Täpsemalt laulumängude osas:

·         Toetavad õppe -ja kasvatustegevust,  lapse vaimset, kehalist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.

·         Arendavad muusikalisi võimeid ja rütmitaju

 

Osalutasu: 45 eurot  

Registreerimiseks: kirjuta et.tants@gmail.com või helista 56844766

Osaluse kinnitame, kui on tasutud osalutasu. Lõplikud osalejad kinnitame 11. aprill.

Töötuba toimub, kui grupp on täitunud. 

Osalutasu saab kanda ülekandega Deepdance OÜ arvelduskontole: SEB EE091010220210798228, selgitusse nimi/ Mänguline liikumine II.

 

Soovi korral on võimalik esitada arve. Kõigile osalenutele anname töötoa läbimise kohta tõendi.